کلیدواژه‌ها = شاخص SPI
تعداد مقالات: 1
1. گروه بندی مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد بارش در استان اصفهان

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 72-75

سیدسعید اسلامیان؛ رضا مدرس؛ سعید سلطانی