کلیدواژه‌ها = تحلیل معکوس
تعداد مقالات: 1
1. کالیبراسیون پارامترهای با اثرات دینامیکی در مدل‌سازی شبکه‌های خطوط لوله با تحلیل معکوس جریان گذرا در حوزه فرکانس

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 34-46

محمد هادی رنگین کمان؛ علی حقیقی؛ حسین محمد ولی سامانی