کلیدواژه‌ها = اکسیژن محلول
تعداد مقالات: 2
1. کمینه کردن تولید لجن در فرآیندهای لجن فعال

دوره 16، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 54-61

سید علیرضا مؤمنی؛ سید احمد میرباقری


2. آنالیز کیفی آب رودخانه با رویکرد ماتریس‌های پاسخ

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 28-34

محمدرضا سمایی؛ عباس افشار