کلیدواژه‌ها = انتقال آلودگی
تعداد مقالات: 2
1. تخمین ضریب پراکندگی طولی آلودگی با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی انطباقی

دوره 19، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 34-46

حسین ریاحی مدوار؛ سید علی ایوب‌زاده


2. انتقال و زوال طبیعی سیانور در خاک: مطالعه موردی دشت موته

دوره 16، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 21-29

امیر تائبی؛ علیرضا زاده بافقی؛ مجید سرتاج