نویسنده = هومن حاجی‌آبادی
تعداد مقالات: 1
1. اثر بار آلی در تصفیه فاضلاب حاوی شیر به روش راکتور ناپیوسته متوالی

دوره 20، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 50-56

هومن حاجی‌آبادی؛ سید محمدرضا علوی مقدم؛ سید حسین هاشمی