نویسنده = علی قاسمی
تعداد مقالات: 2
2. نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در ایستگاههای پمپاژ آب

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 10-18

مهدی بهزاد؛ علی قاسمی؛ علیرضا ابراهیمی؛ عباس روحانی بسطامی