نویسنده = احد قائمی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی استخراج فنل از فاضلاب با استفاده از روش‌های هوشمند

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 62-74

محسن کشاورز ترک؛ احد قائمی؛ منصور شیروانی