نویسنده = سعیده خردمند خردمند
تعداد مقالات: 1
1. تصفیه بی‌هوازی شیرابه محل دفن زباله شهری مطالعه موردی: شیرابه زباله شهر شیراز

دوره 20، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 82-90

سعیده خردمند خردمند؛ ایوب کریمی جشنی؛ پرویز منجمی