نویسنده = علیرضا ختائی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حذف مواد رنگی آلی از فاضلابهای صنعتی با استفاده از سه روش UV/H2O2 ,UV/H2O2/Fe(II), UV/H2O2 /Fe(III)

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 34-42

نظام‌الدین دانشور؛ علیرضا ختائی؛ محمد حسین رسولی‌فرد؛ میر سعید سید دراجی