نویسنده = صادق قاسمی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کارایی حذف فسفات از زهاب صنایع کشت و صنعت نیشکر با استفاده از سیستم تالاب بافل‌دار ساختگی با جریان زیر سطحی

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 61-75

10.22093/wwj.2019.164326.2798

صادق قاسمی؛ احسان دریکوند؛ صائب خوشنواز؛ سعید برومند نسب؛ محسن سلیمانی بابرصاد