نویسنده = محمدرضا نیکو
تعداد مقالات: 3
1. تشخیص و پهنه‌بندی مکانی شاخص کیفی چند متغیره آب زیرزمینی با استفاده از ترکیب روش فازی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 82-93

محسن ناصری؛ مسعود تجریشی؛ محمدرضا نیکو؛ جمال ظاهرپور


2. تدوین قوانین احتمالاتی برای بهره‌برداری بهینه تلفیقی کمّی-کیفی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در زمان واقعی: کاربرد ماشین‌های بردار پشتیبان

دوره 21، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 54-69

محمدرضا بازرگان‌لاری؛ رضا کراچیان؛ حسین صدقی؛ مهسا فلاح نیا؛ ارمغان عابد علم‌دوست؛ محمدرضا نیکو


3. ارزیابی کارایی شبکه‌های بیزی در مدیریت کیفیت آب رودخانه: کاربرد سیستم نسبت- تجارت

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 23-33

محمدرضا نیکو؛ رضا کراچیان