نویسنده = امیر حسین جاوید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان امولسیون نفتی حاصل از تخلیه پساب واحد چربی‌گیری یک مجتمع نفتی بر رودخانه اروند

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 75-81

امیر حسام حسنی؛ امیر حسین جاوید؛ فرامرز معطر؛ بهناز ایرجی لرگان