نویسنده = گیتی کاشی
تعداد مقالات: 1
1. رنگ زدایی از فاضلاب نساجی با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی در حضور پراکسید هیدروژن و پلی آلومینیوم کلراید

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 77-83

فرشید قنبری؛ گیتی کاشی؛ حمیده دین پژوه؛ شیما عرب نیا؛ فیاض مهدی پور