نویسنده = سید حسین هاشمی
Release of Microplastic Fibers from Carpet-Washing Workshops Wastewater

دوره 31، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 27-33

10.22093/wwj.2020.216237.2980

Soudabe Alipour؛ Seyed Hossein Hashemi؛ Somayye Sadat Alavian Petroody


بررسی کارایی مزوپور MCM-41 با ساختار نانو حفره در حذف آلاینده فنل از آب

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2-9

نسترن رازقی؛ سید حسین هاشمی؛ خسرو جدیدی؛ کیومرث آقاپور


اثر بار آلی در تصفیه فاضلاب حاوی شیر به روش راکتور ناپیوسته متوالی

دوره 20، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 50-56

هومن حاجی‌آبادی؛ سید محمدرضا علوی مقدم؛ سید حسین هاشمی