نویسنده = پرویز منجمی
بررسی آزمایشگاهی تأثیر pH، دما و پراکسید هیدروژن بر حذف بنزین از آب توسط کربن فعال دانه‌ای

دوره 20، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 43-53

هستی هاشمی‌نژاد؛ ایوب کریمی جشنی؛ ناصر طالب بیدختی؛ پرویز منجمی


تصفیه بی‌هوازی شیرابه محل دفن زباله شهری مطالعه موردی: شیرابه زباله شهر شیراز

دوره 20، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 82-90

سعیده خردمند خردمند؛ ایوب کریمی جشنی؛ پرویز منجمی


بررسی کیفیت و احیای روانابهای شهری در شیراز

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 46-55

محمد پروین نیا؛ غلامرضا رخشنده‌رو؛ پرویز منجمی


بررسی تأثیر انتخابگرهای سه مرحله‌ای اناکسیک بر کاهش پدیده حجیم شدن لجن

دوره 18، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 35-45

حجت‌اله منزوی؛ پرویز منجمی؛ ایوب کریمی جشنی


بررسی تصفیه‌پذیری فاضلاب‌های صنعتی حاوی نیتروژن بالا به روش SBR در مقیاس پایلوت

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1384، صفحه 48-53

پرویز منجمی؛ حسن کاظمی