نویسنده = کوروش محمدی
تعداد مقالات: 1
1. کنترل آلودگی نیترات در آب زیرزمینی با استفاده از مدل بهینه‌سازی

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 13-20

الهه پورفرح آبادی؛ مجید خیاط خلقی؛ کوروش محمدی