نویسنده = رضا کراچیان
تعداد مقالات: 3
1. تدوین قوانین احتمالاتی برای بهره‌برداری بهینه تلفیقی کمّی-کیفی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در زمان واقعی: کاربرد ماشین‌های بردار پشتیبان

دوره 21، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 54-69

محمدرضا بازرگان‌لاری؛ رضا کراچیان؛ حسین صدقی؛ مهسا فلاح نیا؛ ارمغان عابد علم‌دوست؛ محمدرضا نیکو


2. ارزیابی کارایی شبکه‌های بیزی در مدیریت کیفیت آب رودخانه: کاربرد سیستم نسبت- تجارت

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 23-33

محمدرضا نیکو؛ رضا کراچیان


3. بهینه‌سازی مکانیابی ایستگاههای پایش کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از تئوری آنتروپی

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 2-13

فریبرز معصومی؛ رضا کراچیان