نویسنده = محمود صبوحی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی سیستم عرضه آب مطمئن در شرایط عدم حتمیت مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود

دوره 24، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 33-44

محمود صبوحی صابونی؛ مصطفی مردانی


2. برآورد تابع تقاضای آب شهر جدید پردیس

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 69-74

محمود صبوحی؛ مسعود نوبخت