نویسنده = سعید سلطانی
تعداد مقالات: 2
1. توسعه مدل فازی- عصبی تطبیقی به‌منظور پیش‌بینی دبی بیشینه روزانه سیلاب با استفاده از بارش تراکمی پنج روزه

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 88-98

الهام فیروزنیا؛ محمد مهدوی؛ شهاب عراقی نژاد؛ سعید سلطانی


2. گروه بندی مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد بارش در استان اصفهان

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 72-75

سیدسعید اسلامیان؛ رضا مدرس؛ سعید سلطانی