نویسنده = محمدتقی اعلمی
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از خوشه‌بندی مکانی برای پیش‌بینی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با مدل انفیس

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 62-74

محمدتقی اعلمی؛ وحید نورانی؛ فرناز دانشور وثوقی


2. مقایسة نتایج مدل ریاضی رسوبگذاری در مخزن سد علویان مراغه با داده‌های آبنگاری

دوره 19، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 47-57

یوسف حسن‌زاده؛ اتابک فیضی خانکندی؛ محمد تقی اعلمی