نویسنده = فریدون ملکزاده
تعداد مقالات: 1
1. جذب زیستی و بهینه‌سازی شرایط جذب فلز سزیم توسط باکتری

دوره 22، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 50-55

سلمان احمدی اسب‌چین؛ ایو آندره؛ فریدون ملکزاده