نویسنده = حسین موحدیان عطار
تعداد مقالات: 5
1. بررسی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان در حذف گونه بیماریزای لیستریا مونوسیتوژنز

دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 74-79

ناهید نویدجوی؛ محمد جلالی؛ حسین موحدیان عطار


2. اکسایش 4- کلروفنل از فاضلاب صنایع شیمیایی با استفاده از فناوری التراسونیک/ فنتون در محیط آبی

دوره 22، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 43-49

عبدالمطلب صید محمدی؛ حسین موحدیان عطار


3. بررسی راندمان حذف رنگ آزوی راکتیو از فاضلاب به وسیله سیستم بی‌هوازیABR

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 30-37

ابوالفضل نعیم‌آبادی؛ حسین موحدیان عطار


4. بررسی کیفیت شیمیایی و ارزش کودی ورمی کمپوست تهیه شده از لجن فاضلاب شهری اصفهان

دوره 15، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 29-33

عبدالرحیم پرورش؛ حسین موحدیان عطار؛ لیلا حمیدیان


5. بررسی کیفیت لجن خشک شده تصفیه‌خانه‌های فاضلاب اصفهان و کاربرد آن برای مصارف مختلف

دوره 15، شماره 1، خرداد و تیر 1383، صفحه 34-42

بیژن بینا؛ حسین موحدیان عطار؛ احمدعلی امینی