نویسنده = آلاله قائمی
1. ارائه مدل مفهومی حکمرانی پایدار در مدیریت بهم پیوسته منابع آب کشور با تأکید بر آموزش و ظرفیت‌سازی

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 112-117

آلاله قائمی؛ مریم لاریجانی؛ سیدمحمد شبیری؛ محمدرضا سرمدی