نویسنده = فرزاد کریمیان
تعداد مقالات: 1
1. توسعه عملکرد روش‌های تعمیر خطوط لوله فاضلاب به کمک روش‌های نوین حفاری‌های بدون ترانشه (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 18-31

فرزاد کریمیان؛ رامتین معینی؛ محمد رضا زارع