نویسنده = حسن احمدی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد رواناب در حوزه‌های آبخیز شهری با استفاده از مدل‌های تحلیلی (مطالعه موردی: بخشی از منطقه 22 شهر تهران)

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 47-56

علی سلاجقه؛ الهام فروتن؛ محمد مهدوی؛ حسن احمدی؛ فرود شریفی؛ بهرام ملک محمدی