نویسنده = سمیرا قطبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عددی تغییرات فشار انتقال غشایی در سیستم‌های اولترافیلتراسیون با تغییر در هندسه سطح داخلی الیاف توخالی

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 51-60

بهاره پیرزاده؛ داود محبی کلهری؛ سمیرا قطبی؛ اعظم عبدالهی