نویسنده = جلال‌الدین شایگان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ویژگی‌های رآکتور بافلدار بی‌هوازی (ABR) در تصفیه پساب‌های صنعتی و شهری

دوره 15، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 59-62

جواد امیرفخری؛ جلال‌الدین شایگان


2. بررسی وضعیت فاضلاب‌های شهری و صنعتی در ایران

دوره 15، شماره 1، خرداد و تیر 1383، صفحه 58-69

جلال‌الدین شایگان؛ عباس افشاری