نویسنده = فرهود نجفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی نانوکامپوزیت عاملدارشده PAMAM-GO در حذف نیترات از محیط‌های آبی

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 79-90

ابوالقاسم علی قارداشی؛ زهرا کاشی تراش اصفهانی؛ فرهود نجفی