نویسنده = سعید علیمحمدی
تعداد مقالات: 2
1. طرح بهینه خاکریزهای کنار رودخانه (گوره‌ها) به‌روش آنالیز ریسک (مطالعه موردی رودخانه خشک شیراز)

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 95-110

سعید علیمحمدی؛ نسرین رفیعی انزاب؛ ملیکا مرادی