نویسنده = محمد علی غلامی سفیدکوهی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر غلظت سورفکتانت بر اصلاح زئولیت در حذف نیترات و شبیه‌سازی آن با مدل‌های سینتیکی و ANFIS در ستون با بستر ثابت

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 73-86

جمال عباس پلنگی؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ محمدعلی بهمنیار