نویسنده = محمد جوکار
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از گونه‌های درختی رطوبت‌پسند در جذب زیستی کادمیم در محیط‌های آلوده

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 70-78

محمد جوکار؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ محسن محمدی؛ ایوب گلیج