نویسنده = علی حقیقی
تعداد مقالات: 4
2. نشت‌یابی در خطوط لوله ویسکوالاستیک با استفاده از حل معکوس جریان‌ گذرا

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 85-97

مصطفی رحمانشاهی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ علی حقیقی


3. کالیبراسیون پارامترهای با اثرات دینامیکی در مدل‌سازی شبکه‌های خطوط لوله با تحلیل معکوس جریان گذرا در حوزه فرکانس

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 34-46

محمد هادی رنگین کمان؛ علی حقیقی؛ حسین محمد ولی سامانی