تعداد مقالات: 935
801. تجزیه آلاینده ارگانوفسفره تری‌اتیل‌فسفات با استفاده از نانو فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم

دوره 23، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 103-111

پویا ارباب؛ محسن سعیدی؛ حسین فخرایی


802. بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه زاینده‌رود در محدوده شهری اصفهان

دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 103-111

پگاه بهنام؛ حسین صمدی؛ محمد شایان نژاد؛ عطااله ابراهیمی


803. بررسی میزان نشت آنتیموان از بطریهای PET به داخل آب معدنی های استان فارس

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 104-113

مسعود نوشادی؛ لیلا عبداللهی


805. بررسی عوامل مؤثر بر قیمت پساب تخصیص داده شده به صنعت در استان اصفهان با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 104-112

10.22093/wwj.2017.39479

مسعود میرمحمدصادقی؛ بابک ابراهیمی؛ مینو نظیفی نایینی؛ شهرام نخعی


806. بررسی آزمایشگاهی جریان غیرخطی غیرماندگار در محیط متخلخل سنگریزه‌ای

دوره 23، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 106-115

مرتضی شُکری؛ محمدرضا صبور؛ حبیب‌اله بیات؛ جلال صادقیان


808. ارائه مدل مفهومی حکمرانی پایدار در مدیریت بهم پیوسته منابع آب کشور با تأکید بر آموزش و ظرفیت‌سازی

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 112-117

10.22093/wwj.2016.16312

آلاله قائمی؛ مریم لاریجانی؛ سیدمحمد شبیری؛ محمدرضا سرمدی


809. تأثیر ابزارهای نفوذ و ذخیره‌ا‌ی توسعه کم اثر در مدیریت رواناب شهری سنندج

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 118-124

10.22093/wwj.2016.40791

جمیل بهرامی؛ فرزین فاروقی؛ ُسید امیر حسینی؛ داوود رفیعی


810. مقایسه زیرساخت‌های شبکه آب کلانشهر تبریز با هفت شبکه آب در ایالات متحده با استفاده از روش شاخص عملکردی

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 124-130

10.22093/wwj.2017.67123.2272

حمید نجف زاده؛ کریم حسین زاده دلیر؛ محمد رضا پورمحمدی


811. بررسی کارایی گیاه ریحان در حذف فلز جیوه از محیط‌های آبی

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 128-137

10.22093/wwj.2019.186355.2869

فرزاد هاشم‌زاده؛ امیرحسام حسنی؛ رعنا قیومی


812. بخش انگلیسی

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1395


813. اصلاح ماسه‌های بادرفتی به‌کمک پسماند مواد نفتی برای ساخت لاگون‎های تصفیه فاضلاب

دوره 22، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 81-89

البرز حاجیان‌نیا؛ اسماعیل افلاکی


814. بررسی میزان آرسنیک موجود در منابع آبی روستاهای شهرریوش و مقایسه با استانداردهای موجود با استفاده ازGIS

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 87-91

حسین علیدادی؛ اعظم رمضانی؛ بتول محب‌راد؛ علی اکبر دهقان؛ حبیب الله اسماعیلی؛ شهربانو رافع؛ مریم دولت آبادی؛ مریم پایدار


815. بررسی تاثیر منعقدکننده نانو در کاهش آلودگی میکربی آب‌های آشامیدنی (مطالعه موردی)

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 90-94

امیر باقی؛ سعدیه بابا خانیان؛ محمد محمدی


816. حذف کروم شش ظرفیتی از فاضلاب با استفاده از ضایعات آهن

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 92-98

علی اردوخانی؛ رحیم آبرومند یامچی


817. فرایند تصفیه پساب سنتزی حاوی رنگزای AB14 به روش اکسایش الکتریکی در راکتور آزمایشگاهی و پایلوت

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 92-99

جلال بصیری پارسا؛ هادی رضایی وحیدیان؛ علی‌رضا سلیمانی


818. تخمین دبی جریان از زیر دریچه‌های کشویی و قطاعی با جریان آزاد

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 94-101

محمدحسین گل‌محمدی؛ محمدکریم بیرامی


819. پیش‌بینی تغییرات مکانی- زمانی سطح آب زیر‌زمینی در دشت بیرجند به‌روش کریجینگ

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 94-100

آزاده صاقیان؛ یدالله واقعی؛ محسن محمدزاده


820. درونیابی مبتنی بر توابع پایه شعاعی و نگاشت داده‌های ناقص تداوم بارندگی

دوره 22، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 95-102

حسن درخشان؛ ناصر طالب بیدختی


821. مطالعه تشابه و خوشه‌بندی آب زیرزمینی مصرفی فضای سبز شهر اصفهان و بررسی تغییرات کیفیت آن در یک دهه

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 95-100

جهانگیر عابدی کوپایی؛ امیرحسین قره شیخلو؛ زهرا خسروانی شیری


822. بررسی آزمایشگاهی الگوی تغییرات فشار گذرا در طول مجرای افقی حاوی جریان دوفازی لخته‌ای آب و هوا

دوره 24، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 96-102

امین ایهاوند کوهزادی؛ سید محمود برقعی؛ عبدالرضا کبیری سامانی


823. تعیین ضرایب بیوسینتیکی فرایند بیولوژیکی واحد لجن فعال با هوادهی گسترده در شرایط آب و هوایی گرم در تصفیه فاضلاب بیمارستانی

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 97-103

10.22093/wwj.2017.17614

افشین تکدستان؛ بهاره کردستانی؛ عبدالکاظم نیسی؛ رضا جلیل زاده ینگجه


824. اثر کود گاوی، لجن فاضلاب و کلرید کادمیم بر جذب کادمیم در شاخساره ذرت

دوره 21، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 98-103

معصومه شریفی؛ مجید افیونی؛ امیر حسین خوشگفتار منش


825. تحلیل دقت و عدم قطعیت مدل‌های هوشمند در پیش‌بینی ضریب انتشار طولی رودخانه‌ها

دوره 21، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 99-107

عباس اکبرزاده؛ روح‌اله نوری؛ اشکان فرخ‌نیا؛ امیر خاکپور؛ محمد سلمان صباحی