تعداد مقالات: 915
727. کارایی زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت جهت جذب فلز سرب از محلول‌های آبی و تعیین ایزوترم و سینتیک جذب

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 108-114

پرویز جوانمردی؛ افشین تکدستان؛ رضا جلیل زاده ینگجه


728. مدل‌سازی نوع توزیع‌ جریان ورودی بر رفتار هیدرولیکی داخلی سامانه تالاب مصنوعی زیرسطحی افقی

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 145-156

سید سعید اخروی؛ سید سعید اسلامیان؛ نادر فتحیان پور


729. ارزیابی تأثیر نصب پمپ و مخزن بر کیفیت آب مصرفی داخل ساختمان و تأسیسات، در شبکه توزیع آب محدوده سه راه آذری شهر تهران(مطالعه موردی)

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 115-119

محمدرضا بختیاریان؛ محمدتقی ساداتی پور؛ محمد ربانی؛ سعید اسکندری


730. تأثیر شکل کانال در تخلیه سطحی جریان چگال از دو مقطع مستطیلی و ذوزنقه‌ای در محیط‌های ساکن و همگن

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 101-113

فاطمه شاچری؛ عزیر عابسی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ محسن سعیدی


732. تأثیر استفاده از مخازن آب داخل ساختمان بر کاهش نشت شبکه‌های توزیع در حال بهره‌برداری

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 112-119

محمد رضا جلیلی قاضی زاده؛ شادی شهروزی


733. مدیریت راهبردی تفکیک آب شرب از آب بهداشتی در شهرستان یزد با استفاده از تحلیل SWOT و AHP

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 113-120

فرزانه فتوحی فیروزآباد؛ محمدرضا اختصاصی؛ محمد سفید؛ علی مروتی شریف آبادی


735. بررسی راهبردهای مؤثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجند

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 130-135

علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ زهرا زراعتکار


736. پیش‌بینی عدد فرود جریان سه فازی در سیستم‌های فاضلاب‏رو با استفاده از ماشین آموزش نیرومند

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 121-126

فریبرز یوسفوند؛ سعید شعبانلو؛ محمد علی ایزدبخش


737. شبیه‌سازی روش‌های LID-BMP بر میزان رواناب شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 114-121

عطیه پورصاحبی؛ محمود ذاکری نیری؛ صابر معظمی گودرزی


739. تعیین ابعاد مجرای جریان و قدرت گرداب حلزونی در محل آبگیرهای جانبی

دوره 22، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 83-94

سید مرتضی سیدیان؛ محمود شفاعی بجستان


740. اثر کاربرد لجن فاضلاب بر غلظت عناصر کم مصرف خاک و جذب آنها به‌وسیله گیاه دارویی گاوزبان

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 101-110

زهرا احمدآبادی؛ مهدی قاجار سپانلو؛ محمدعلی بهمنیار


741. ارزیابی سمیّت نفت خام بر آب سد زاینده‌رود و تصفیه‌خانه آب اصفهان با استفاده از دافنیا مگنا و روش زیست آزمونی

دوره 22، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 76-80

محسن سعدانی؛ حسین موحدیان؛ بهزاد جابریان؛ مریم فرجی؛ احسان ابویی


742. بررسی آزمایشگاهی مشخصات جهشی ذرات در نزدیکی بستر کانال

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 92-100

سید سجاد مهدیزاده محلی؛ سید علی‌اکبر صالحی نیشابوری


743. بررسی اثر کاربرد لجن تصفیه‌خانه فاضلاب شهری در بهبود خاک کشاورزی (مطالعه موردی: جزیره کیش)

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 85-93

شهناز شفیعی‌پور؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی‌دوست


745. تخمین تغذیه آب زیرزمینی زیر حوضه کرون در منطقه اصفهان با استفاده از مدل CRD

دوره 21، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 92-97

سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ جهانگیر عابدی کوپایی


746. برآورد تابع تقاضای آب خانوارهای شهری، مطالعه موردی: شهر مرودشت

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 90-94

سید نعمت‌اله موسوی؛ حمید محمدی؛ فردین بوستانی


747. کاربرد سرعت متوسط عمقی در تخمین ضریب پخش طولی آلودگی در رودخانه‌ها

دوره 20، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 91-96

محمد گیوه‌چی؛ محمود فغفور مغربی؛ جلیل ابریشمی